formerly

formerly adv. /´fɔ:məli/ trước đây; thuở xưa

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "formerly"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ cho (for) mẹ rửa ly, ngày nay con cái thật bất hiếu…khác ngày xưa thật nhìu^^
# Formerly, I have liked reading detective stories very much.

wpDiscuz