former

former adj. /´fɔ:mə/ trước; cũ; xưa; nguyên

former

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "former"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Xuan Hoa
Guest

fo` mã : là từ hay dùng HỒI XƯA

DINH HUU KHANH
Guest

@ trước đây cho mợ mượn 1 mảnh vườn giờ đi đòi lại.

wpDiscuz