forget

forget /fərˈɡet/ v. quên

670px-Purposefully-Forget-Things-Step-7
# He always forgets to give me a present on my birthday.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "forget"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Đừng quên Pho(for) mát là thứ tôi Gét(get) nhất đó
#I never forget phut59

Kim Anh
Guest

for:cho, get: lấy Cho rồi mà lấy lại là mắc bệnh hay quên rồi đấy!

# How do you forget all the lessons so quickly??

 

wpDiscuz