forest

forest /ˈfɔːrɪst/ n. rừng
# We have to protect the forest.
forest

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "forest"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Serri Leni
Guest

@ For(cho) , est( biggest)
tôi sẽ cho bạn  khu vườn lớn nhất(biggest) thế giới.

Serri Leni
Guest

# Welcome to the magic forest.

tambkpro
Guest

Ford_est= Xe Ford của mình đứng số một bán chạy tại mỹ cũng như có ông tổ xe hơi : henry Ford.Ford-everest cũng xuất thân từ đó. Điểm đặc biệt là nó có thể chạy xuyên qua cả khu rừng Amazon rộng lớn.

wpDiscuz