Forest rAnger

Forest rAnger /ˈfɒrɪst ˈreɪndʒər/ (n) nhân viên kiểm lâm

forest ranger
@ forest (rừng) + R (red, cô bé quàng khăn đỏ) + anger (giận dữ) > một lũ phá rừng (forest)tới khiến cô bé quàng khăn đỏ (R) giận dữ (anger), cô quyết tâm xuống tóc… đi làm kiểm lâm ^^!
# A forest ranger’s duty is to protect a forest or national park.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "Forest rAnger"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
theringofhell
Guest

@ forest ranger :   siêu nhân gao là gao ranger, kiểm lâm là forest ranger. siêu nhân kiểm lâm. :(

He is a forest ranger.

Dothimyduyen
Guest

nhân Viên Kiểm LÂm đang bảo vệ Rừng( Forest) thì bị vợ gọi về nhà không cho làm việc này nữa
Thế là công việc của anh bị dang dở( ranger)

wpDiscuz