for

for prep. /fɔ:;fə/ cho; dành cho…

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "for"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

~ for ~ fỏ ~ phở : Muốn phở ngon là phải cho nhiều thịt gà vào.

# Do it for me please.

minuteminor
Guest

for => pho => đây là chiếc Pho mát dành Cho jerry

lequochau0303
Guest

fo e vơ à long-FA rồi(r)-nó cHỈ DÀNH cHO mình thoy

anhducfanboboiboy
Guest

Cho tới giờ, em vẫn (F)A là vì (o)ng đã đốt mặt em (r)ồi vào viện cho nên không có ai chơi với em.

nguyentanloc
Guest

Fa là nơi ở (or) dành “cho” người ế

wpDiscuz