foot

foot /fʊt/ n. bàn chân (số ít)
# I often go to school on foot.
foot

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "foot"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Luc Binh
Guest

@ Xe FO ỌT ẹp, chạy lẹp xẹp, dắt bộ mòn CHÂN dép. (:D)

Phạm Thu Uyên
Guest

BÀN CHÂN dẫm phải đinh PHỤT(foot) máu :3
#my foot is too big :'(

wpDiscuz