folder

folder /ˈfəʊldər/ n. tài liệu xếp
# Folders are used to hold loose paper.

folder

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "folder"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Anny Hồng Thắm
Guest

Fold: gấp, er~ đơ
GẤP những tờ giấy bị cứng ĐƠ rồi cho vào tài liệu xếp là phẳng ngay ấy mà! 

wpDiscuz