focus

focus v.; n. /’foukəs/ tập trung; trung tâm; trọng tâm (n.bóng)

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "focus"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hưng Tươi
Guest

“fâu cớt” = “trâu ớt” = Vì quá tập trung gặm cỏ nên con “trâu” đã dẫm nát cả vườn “ớt”

Trong Phamduc
Guest

/’foukəs/-fấu cờ s giống đấu cờ -đấu cờ thì cần phải tập trung

 

wpDiscuz