flow

flow /fləʊ/ v. chảy

TMI213-Thames-Water-main
# Water always flows downhill.

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "flow"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vo Hoang An
Guest

@:Flo_w: Sao thấy Lo(Flo)_Wa không biết lủ có Chảy qua đây K!?!:(

hanhttp
Guest

f (phễu) low (lâu): Rót bằng phễu chảy chậm quá (Phễu chảy lâu)

wpDiscuz