flour

flour /flaʊər/ n. bột; bột mì

flour
# Flour is the finely milled meal of cereal grains.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "flour"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

flo của chúng tôi (us->ur)là thành phần chính của bột mìmì.

wpDiscuz