float

float v. /floʊt/ nổi; trôi; lơ lửng

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "float"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

@flo cho ra bát(float) nổi lềnh phềnh

TuTi Hi
Guest

@ khí FlO bị Ăn Tát bay LƠ LỬNG trên trời

Serri Leni
Guest

F L O A T : Phượng Lắng ( nắng ) Óng Ánh trong Tôi. 

Serri Leni
Guest

Today, my soul float in the sky.

leminhdai
Guest

FLO +AxiT->dd nổi trôi bay lơ lửng trên không trung cực ảo

wpDiscuz