flip side

flip side: ngược lại, trái lại
hinh minh hoa

@F-L-P-S-D     Phải (F) làm (L) điều gì để an ủi Pháp (P) sau (S) khi bị đánh (D) bom vì những điều ngược đời  mà IS làm

#The Olympics is a great event; on the flip side it’s very expensive to host.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz