flavour

flavour  /’fleivə/ (n) mùi vị

getting-rid-of-bad-smell-from-aircon

#The flavour of this apple pie is delicious.
@FL_A_VO_R ; kem FLăn Ăn Với Rượu mùi vị khó tả thật

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "flavour"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ phở (f) o có vrất lạ, ăn xong đảm bảo ko dám thử lần 2^^

# Phở Lao has a strange flavour.

 

wpDiscuz