first name

first name /fɜːst neim/ n. tên (gọi)
# His first name is Tom. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "first name"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

First(phớt ) name (nêm): mẹ ơi ,bố mẹ bạn phớt và nêm tên là gì hả mẹ?

wpDiscuz