firm

firm n.; adj.; adv. /’fə:m/ hãng; công ty; chắc; kiên quyết; vũng vàng; mạnh mẽ

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "firm"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
xuanphuc
Guest

f i r m
bờm “kiên quyết” không đổi quạt mo cho phú ông

Brave Goo
Guest

công ty sản suất phim(~firm) việt rất vững vàng

O'star Lee
Guest

# I have firm muscles

wpDiscuz