financial

financial adj. /fai’næn∫l/ thuộc (tài chính)

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "financial"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ financial = Final-lly + Nằm xuống + spec-Cial > cuối cùng khi nằm xuống điều đặc biệt nhất chính là tài sản để lại!!

Tiến Tey
Guest

Fai Nén Sồ = File ( Fai) Nén quyển sổ(Sồ) THUỘC VỀ TÀI CHÍNH 

wpDiscuz