file

file n. /fail/ hồ sơ; tài liệu
file

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "file"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Sống Khát Vọng
Guest

file -> phai. Đống giấy bị phai màu hết rồi! Tài liệu ơi là tài liệu!

nguyentanloc
Guest

i lost a file

wpDiscuz