fight

fight v.; n. /fait/ đấu tranh; chiến đấu; sự đấu tranh; cuộc chiến đấu

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "fight"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
lequochau0303
Guest

Nhok Fi(fi) gieo(g) hạt (h) thóc (t) ở trên trần nhà để CHIẾN ĐÂU với lũ chuột

wpDiscuz