few

few det.; adj.; pron. /fju:/ ít;vài; một ít; một vài
few

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "few"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Long Nguyễn
Guest

Phế(fe) wá(w) chứ ít gì

Long Nguyễn
Guest

I have a few friends

xuanphuc
Guest

ít phiếu quá, muốn làm lớp trưởng thì cần nhiều sự ủng hộ hơn

Nguyễn Hà Nam
Guest

một người trung thực(FEal) và không bị mất trí (Wacky) rất ít khi nói dối

wpDiscuz