female

female /’fi:meil/ a. nữ; giống cái
# The male voice is deeper than the female.

female

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "female"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Kim Anh
Guest

~ phi mail~ ở châu phi, phụ nữ dùng mail nhiều lắm.

# “Oh my God!” A female shouted crying.

 

Luc Binh
Guest

@ FE kia MA LE quá nha, dù là phái NỮ thì cũng không châm chước được.

minuteminor
Guest

Phe Mây => Phe phụ nữ luôn mong mình có mái tóc mềm mại như Mây

wpDiscuz