feed

feed /fiːd/ v. cho ăn
# Let’s feed the children first; and then have our dinner. 

Comment ý tưởng của bạn...

5 Comments on "feed"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
tambkpro
Guest

Cho trẻ con ăn thật là khó khăn. Nó mà không ăn thì thật bực mình chỉ muốn fit(feed) cho nó mấy roi và đít( D). Nghe từ feed = fit vào đít mấy roi vì tội lười ăn, cho ăn mà không ăn.

UP Rich
Guest

nó bảo mình nói phét (feed) nên mình không cho ăn(feed) nữa:)

NgoHongNhung
Guest

@ Được Cho Ăn miễn phí (FrEE) thật là thích ^ ^# I feed my cat  greens because it like                           

 

 

 

 

 

 

Bồ Công Anh
Guest

phi đi cho ăn

hanhttp
Guest

Fee (phí) d (thêm ed của thì quá khứ) : PHÍ (FEE) Được(D) trả bằng việc cho ăn

wpDiscuz