February

February n. (abbr. Feb.) /´februəri/ tháng 2

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "February"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
NgoHongNhung
Guest

@FE..B..UA…: Lũ trẻ chia thành 2 FE cầm BÚA đi đốn củi

#I learn “Intelligent life” on February

phanthaoutc
Guest

@ F BR RY (February) : Phá (F) Bờ Rào (BR) nhà tao ri (RY) thì tháng hai tới mày phải bù một con lợn.

wpDiscuz