favourite

favourite (NAmE favorite) adj.; n. /’feivзrit/ được ưa thích; người (vật) được ưa thích

favourite-n7zxgr-xpzlt6

 

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz