favour

favour (BrE) (NAmE favor) n. /’feivз/ thiện ý; sự quý mến; sự đồng ý; sự chiếu cố

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "favour"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Le Hamming
Guest

Fay -Vờ:Cô gắn lên face giả Vờ để được sự quý mến

Phu Quach
Guest

Favour = fa vo ủ —–> “FA” có võ(vo) tán gái nhưng không đủ(ủ) để lấy vợ vì thiếu “thiện ý”.

wpDiscuz