farming

farming n. /’fɑ:miɳ/ công việc trồng trọt; đồng áng

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "farming"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Serri Leni
Guest

@các bác NÔNG DÂN PHÁ (pha) MÌN (minh) trên đồng

wpDiscuz