farm

farm /fɑ:rm/ n. nông trại; trang trại
# My grandparents have a large farm. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "farm"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Bồ Công Anh
Guest

Fami sữa đậu nành nguyên chất từ các nông trại

wpDiscuz