far

far /fɑ:/ prep. xa
# My house is far from my school.
far

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "far"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
minuteminor
Guest

Far => FR => đường Fố đông người sao mà XA núi Rừng quê ta quá

wpDiscuz