famous

famous /ˈfeɪməs/ a. nổi tiếng
# Marie Curie is famous for her contributions to science. 

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "famous"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Chính nhờ tài Phá(fa) khóa,Mở(mo) két,Kid khiến Chúng Ta (us) thán phục và biến anh ta thành người < nổi tiếng >
#A list of famous people

TranHien
Guest

sự nổi tiếng của Mark Jukerburg cùng với facebook mới gần đây thôi

Phu Quach
Guest

Famous = fa + mouse – e —> theo một nghiên cứu khoa học mới nhất và chính xác nhất, hầu hết những người “FA” tuổi chuột(mouse) sẽ trở nên “nổi tiếng” khi họ không còn “e” sợ điều gì cả.

wpDiscuz