family

family /ˈfæməli/ n. gia đình
# My family has four people.
family

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "family"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ cả nhà mình cùng uống sữa FAMI mỗi ngày 1 LY^^
# My family always drink Fami milk everyday.

quyen vampire
Guest

sữa fami(fami) một ly(ly) mỗi ngày là điều tuyệt vời cho mỗi gia đình

Nguyễn Hà Nam
Guest

uống sữa đậu nành FAMI bằng LY làm gia đình bất hoà

wpDiscuz