fact

fact n. /fækt/ việc; sự việc; sự kiện
fact

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "fact"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Nguyễn Hà Nam
Guest

tổ chức sự kiện cho FA (ct) chia tay :D

Trịnh Đức HT
Guest

i -fact trên facebook
 

Long Nguyễn
Guest

@fác(fac) thảo(t) sự kiện mới rồi đưa sếp ngay
#i have fact on tonight.

nguyentanloc
Guest

FẢi Chia Tay người mình yêu là ”việc” hết sức đau khổ

wpDiscuz