extreme

extreme adj.; n. /iks’tri:m/ vô cùng; khắc nghiệt; quá khích; cực đoan; sự quá khích.

hue_lanh

#In december, it’s extreme cold in Hue.

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "extreme"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

Kinh nghiệm(exp) trẻ(tre) tre làm lạt của mẹ mình vô cùng đỉnh cao!

Brave Goo
Guest

vô cùng khắc nghiệt nên thế giới trở nên rất ít trẻ em,điều này khiến cho mẹ cảm thấy quá khích

DINH HUU KHANH
Guest

@ ếch trèo cành tre cao Vô cùng nên bị mẹ phạt

peter
Guest

@ extreme = ex tre me : ếch trèo cành me khổng lồ, vô cùng khắc nghiệt.

wpDiscuz