extraordinary

extraordinary adj. /iks’trɔ:dnri/ đặc biệt; lạ thường; khác thường

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "extraordinary"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Bi Bi Crazy
Guest

EXTRA-ORDINARY

Nhìn thằng phụ bàn (EXTRA – Phụ) trông bình thường (ORDINARY) thế đấy chứ nó đặc biệt lắm!

leminhdai
Guest

Con ếch(ex) trao(trao) cho Harry potter một cuốn từ điển(rdinary~dictionary) có thể là cách tiêu diệt chúa tể vodemort

leminhdai
Guest

Con ếch (ex) trao( trao) cho Harry Potter một cuốn từ điển rất đặc biệt và lạ thường,hình như là cách tiêu diệt chúa tể vodemort

wpDiscuz