expression

expression  /iks’preʃn/ (n) sự biểu lộ ;biểu hiện

111111

# By the expression on his face, he wasn’t exactly enjoying the conversation.
@ EXP_RES_SI_N :  Kinh nghiệm(EXP) được thể hiện thông qua việc giải cứu(REScue) con tin SIêu Nhanh.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "expression"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Pham Thuy
Guest

EXO( Expres) là nhóm nhạc diễn tả cũng như bày tỏ rất rõ thói quen ăn Sườn (Sion) nướng nơi công cộng ——-> Expression = sự diễn tả, bày tỏ, biểu lộ, diễn đạt

Nguyễn Hà Nam
Guest

yên tâm anh ấy rất có kinh nghiệm (EXPeRience) trong việc viết bài tiểu luận (ESSay) về chủ đề nghiên cứu các ION hóa trị

Tiến Tey
Guest

Chụp X(Ex) – Quang phải nhấn(pres) nút sần(sion) để DIỄN TẢ cảm xúc

wpDiscuz