ExpLoiTable

ExpLoiTable /ɪkˈsplɔɪtəbl ̩/ (a) có thể khai thác, bóc lột

Grenouille de chantier

@ exp (exp) + loi (lôi) + table (cái bàn) > sau khi lôi tay, tim, ống đồng không được, Ếch (exp) lôi (loi) cái bàn (table) ra, đập bộp phát, hỏi “có cho nghỉ ngơi không thì bảo???”
# The coal mine is no longer exploitable.

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz