expert

expert n.; adj. /;ekspз’ti:z/ chuyên gia; chuyên môn; thành thạo

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "expert"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Hoàng Quý
Guest

exp:kinh nghiệm
eat(ăn)-> ert
kinh nghiệm ăn uống của các đầu bếp là đẳng cấp chuyên gia.

theringofhell
Guest

@exprt Cô ấy có kinh nghiệm(exp) Rang Tỏi. Chuyên gia đấy.

She is an expert in child psychology

wpDiscuz