experiment

ExPeRiMent /iks’periment – iks’periment/ (n): thí nghiệm; (v): làm thí nghiệm.

 

laif_VP-pharma
@ ÍCH lợi của việc BƠ ĐI MÀ sống là bạn có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Thử “thí nghiệm” mà xem.

# The obvious effect of letting everything behind to live is that you have more time for yourself. Just try “experiment“-ing that. :D

 

 

^.^

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "experiment"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngọn Lửa Xanh
Guest

ExPerRiMent (n): thí nghiệm
ếch bơ đi mận
Con ẾCH đội BƠ đi tìm MẬN để làm THÍ NGHIỆM chất nổ từ đồ ăn.^^

DINH HUU KHANH
Guest

@ Ếch pé ở trong màn để làm thí nghiệm một mình.

5nam0chin
Guest

@ experiment: ít bia đi mần: đi mần (đi làm) nên uống ít bia thôi, chứ gặp CSGT họ làm mấy ”thí nghiệm” thấy nồng độ cao là bị ngồi nhà lao luôn…

wpDiscuz