exhaust fume

exhaust fume /ɪɡˈzɔːst fjuːm/ n. khí thải
# There are too many exhaust fumes in the air. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "exhaust fume"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vi Dang
Guest

@ đi thăm nhà máy chẳng được ‘ÍCH’ gì  -_-!  chỉ bị ‘ZO’, bột ‘S’ắ’T’, KHÍ THẢI phủ đầy người, phải ‘PHI’ ‘ÙM’ xuống sông tắm

wpDiscuz