executive

executive n.; adj. /ɪgˈzɛkyətɪv/ sự thi hành; chấp hành; (thuộc) sự thi hành; chấp hành

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "executive"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Trần Tuyền
Guest

#Pháp luật thi hành như Séc đánh đầu Cu Tí.

theringofhell
Guest

@xctv Xe Của Tôi Vẫn đi theo luật giao thông đường thủy mà? sao cảnh sát lại bảo không “chấp hành”?

wpDiscuz