example

example n. /ig´za:mp(ə)l/ thí dụ; ví dụ

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "example"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Thúy Hằng Vũ
Guest

@ trước khi làm bài tập (exam) phải làm ví dụ (example)

# I like to read example before do exam.

wpDiscuz