exactly

exactly adv. /ig´zæktli/ chính xác; đúng đắn

exactly

 

Comment ý tưởng của bạn...

4 Comments on "exactly"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

@Để dc pháp luật khoan hồng em hãy khai báo “chính xác ” Em(e) Sạc(xac) điện thoại Thế(t) nào mà lại làm vỡ cái Ly(ly)
#He will do exactly what he wants

t0cdai114
Guest

Em làm bài rất CHÍNH “XÁC” bài Toán LÝ cô cho 1 điểm :v

O'star Lee
Guest

@ e_x_c: em xa chồng chính xác 1 tháng rồi

O'star Lee
Guest

# what exactly is going on?

wpDiscuz