euro

euro n. /´ju:rou/ đơn vị tiền tệ của liên minh châu Âu
 photo 1euro_zpsa54d5ad0.jpg

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "euro"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Vo Hoang An
Guest

 photo 1euro_zpsa54d5ad0.jpg

wpDiscuz