eternal

eternal /ɪˈtɜː(r)n(ə)l/ a. vĩnh cửu
# Everyone wish to live an eternal life. 

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "eternal"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
lephuong
Guest

ETERNAL = ETE + R + NA + L . Bài thuốc cổ trường sinh bất lão (VĨNH CỬU): Lấy một bình hơi ETE xịt hết vào một Rổ Na bất kỳ vừa hái chờ đến khi mọc Lông hết thì lấy một quả to nhất ra ăn sẽ trường sinh bất lão(VĨNH CỬU)

wpDiscuz