essential

essential adj.; n. /əˈsɛnʃəl/ bản chất; thực chất; cốt yếu; yếu tố cần thiết

essential

Comment ý tưởng của bạn...

2 Comments on "essential"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
lephuong
Guest

ESSENTIAL phát âm nghe như Ớ SEN SỜ=> Ớ,muốn biết BẢN CHẤT bông SEN có thơm không cậu không được NGỬI mà phải SỜ nhé!

DINH HUU KHANH
Guest

dI center (ssential) de biet BAN CHAT VA SU CAN THIET cua cau thang cuon’

wpDiscuz