EruPT

/ɪˈrʌpt/ (v) phun, phun trào

15 erupt
@ đại dương nói với núi lửa : sao em rắp (erup) tâm  phun trào (pt) vào người anh ^^!
# Hot lava erupted from the crust.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "EruPT"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
nguyentanloc
Guest

Em RỦ anh đi xem Phong cảnh Trên núi lửa ai ngờ nó “phun trào” dung nham, hết cách rồi mình cùng chết chung anh nhé

wpDiscuz