entry

entry n. /ˈɛntri/ sự ghi vào sổ sách; sự đi vào; sự tiếp nhận (pháp lý)

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "entry"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Ngay Và Luôn
Guest

Iên(en) trí (try) em đã được ghi tên ở trường đại học..yeah yeah

wpDiscuz