EnTranCe EXaMination

/ˈentrəns ɪgˌzæmɪˈneɪʃən/ (n) kỳ thi nhập học

entrance examination
@ chim Én Chan Canh (entrance) cho Ếch Xem Mình (examination) có qua được kỳ thi nhập học không…
# Did you pass the entrance examination to the National Economics University?

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "EnTranCe EXaMination"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
eyesonme
Guest

En ~ Trance ~ Examination : Có  – cơ hội –  bài kiểm tra = Bài kiểm tạo ra 1 cơ hội: kỳ thi nhập học.

wpDiscuz