enhance

enhance /ɪnˈhɑːns/ (v) : làm tăng , tăng cường , nâng cao. 

enhance

 

# I want to enhance English skills.

@ Én (en ) ở Hàn (han) em (e) mới mua về ăn vào tăng cường sức khỏe

Comment ý tưởng của bạn...

Be the First to Comment!

avatar
wpDiscuz