EnDanGerMent

EnDanGerMent /ɪnˈdeɪndʒərmənt/ (n) sự gây nguy hiểm

endangerment
@ en dan ger ment ~ Em Đang Gói Mìn, anh đừng tới, nguy hiểm lắm, bao giờ anh nhận tận tay hẵng mở ^^!
# Keeping that angry dog near your family is child endangerment.

Comment ý tưởng của bạn...

3 Comments on "EnDanGerMent"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Anny Hồng Thắm
Guest

Endangerment: En~ Em, danger :nguy hiểm, men t
Em nguy hiểm lắm, anh chàng kia (men) thấy (t)  em xinh nhưng chớ tới gần, chết vì gái gái lạ là cái chết tai họa ^^!

Anny Hồng Thắm
Guest

# It’s a very big endangerment! Throw it away! 

pham anh
Guest

@ enter một cái là nguy hiểm (danger) lắm đó chàng trai (men).

wpDiscuz