endangered

endangered /ɪnˈdeɪn.dʒəd/ a. có nguy cơ tuyệt chủng

giant-panda
# The panda is one of the most endangered species.

Comment ý tưởng của bạn...

1 Comment on "endangered"

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
DINH HUU KHANH
Guest

Én đang e ngại dịch bệnh mắt đỏ có thể gây ra sự tuyệt chủng

wpDiscuz